Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Gesprek op Radio 1: ‘Toename Vrijescholen door betrokkenheid ouders’

‘Er is op Vrijescholen meer aandacht voor brede ontwikkeling van kinderen. Dat verklaart de groei van de toename ervan.’ Dit zei Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen in Dit is de Dag op Radio 1. Ouders van kinderen kunnen zich vaak niet vinden in het onderwijsaanbod. Steeds vaker kiezen ze er daarom voor om zelf  vrijeschool te starten om hun kind meer bij te laten brengen dan alleen rekenen en lezen.

Bij de Raad van State ligt nu het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’, van Staatssecretaris Dekker. ‘Er heerst nog een dominant ordeningsprincipe in het onderwijs. Dat wil ik veranderen, zodat we breder kunnen kijken, en meer goede scholen kunnen starten.’

Bekijk het fragment op de website van Radio 1

afbeelding_fragment