Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Utrecht krijgt vrijeschool voor voortgezet onderwijs

Vanaf september 2018 kunnen kinderen in Utrecht ná de basisschool ook naar een vrijeschool in het voortgezet onderwijs. Deze school voor vmbo, havo en vwo is een ouderinitiatief en gaat van start in samenwerking met het Gregorius College in Utrecht.

Per 1 augustus 2018 gaan maximaal twee klassen van start. Hiermee speelt deze school in op de groeiende vraag naar vrijeschoolonderwijs en draagt zij bij aan diversiteit van het onderwijsaanbod in de stad Utrecht.

Voor meer informatie is verkrijgbaar via website: www.vrijeschoolutrechtvo.nl