Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

In 2019 bestaat de vrijeschool 100 jaar!

In 2019 bestaat de vrijeschool 100 jaar! In dat jaar zal het groots gevierd worden met verschillende activiteiten, initiatieven en projecten van over de hele wereld, ook in Nederland. Maar de weg daar naartoe is minstens zo belangrijk. Daarom is nu al een een internationale campagne van start gegaan onder de titel Waldorf 100, waar ook de Nederlandse vrijeschoolbeweging in vertegenwoordigd is. Op de website van Waldorf 100 is al veel te lezen over de thema’s en alle initiatiefkracht.

Verbinding vrijeschoolbeweging

100 jaar vrijeschool is van de hele vrijeschoolbeweging! De komende periode staat in het teken van verbinding en creativiteit. Samen met de Pedagogische Sectie en andere partners gaat de Vereniging van vrijescholen de initiatieven en ideeën die nu al ontstaan in Nederland in kaart brengen en verbinden. Voor de zomer wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor het hele speelveld van de vrijeschoolbeweging om de ideeën in beeld te brengen en de krachten te bundelen.

Initiatiefnemers voor projecten en activiteiten rond de Waldorf 100 viering kunnen zich melden via vereniging@vrijescholen.nl. Zij zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor de netwerkbijeenkomst.

Film Waldorf 100

Bekijk in de tussentijd de film “Learn to Change the World” en laat je inspireren door mensen uit de hele wereld die werken vanuit de vrijeschoolpedagogiek.