Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Succes vrijescholen in EU bij lobby media-pedagogie

Op 21 juni 2017 hebben twee commissies (werkgelegenheid & sociale zaken en cultuur & onderwijs) van het Europees Parlement de gezamenlijke “nieuwe agenda voor vaardigheden” aangenomen. De agenda is nodig om te werken aan de ontwikkeling en educatie van de juiste kwalitatieve vaardigheden voor EU inwoners om vragen en uitdagingen van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Succes in Europa

De Europese koepel voor vrijescholen (ECSWE) voerde de afgelopen periode samen met enkele partners lobby op de  onderwerpen digitale vaardigheden en media-pedagogie. Ook de Vereniging van vrijescholen en Nederlandse EU-parlementariers zijn daar actief in betrokken.

Voor vrijescholen is van belang dat in het curriculum gekeken kan worden naar de ontwikkeling van het jonge kind: een leeftijd-gerichte benadering. Daarbij hoort óók een passende media-pedagogie. Het amendement dat is ingediend, is door de betreffende commissies overgenomen in de vernieuwingsagenda. Dit is een belangrijke stap voor de Europese Waldorf-beweging.

Vervolg

In september wordt de agenda nogmaals behandeld in de plenaire vergadering. Wanneer de agenda daar definitief wordt aangenomen zal de ECSWE in de gelegenheid zijn een debat te starten over hoe digitale vaardigheden op een leeftijds- en ontwikkelingsgerichte manier ingepast kunnen worden.