2017 was een mooi jaar voor de vrijescholen. Zoals voorgaande jaren was ook in 2017 de belangstelling voor de vrijeschool groot. Er was volop aandacht in de media en bij de politiek. Het aantal leerlingen nam toe en er kwamen nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs bij.

De Vereniging van vrijescholen heeft de voornaamste momenten nu op een rij gezet in het jaaroverzicht van 2017.

Thema’s 2018

In 2018 gaan het bestuur en het bureau van de Vereniging van vrijescholen weer hard aan de slag met de belangenbehartiging van de vrijescholen en het werkplan van 2018, dat op 29 november tijdens de algemene vergadering werd aangenomen door de leden.

De belangrijkste thema’s die in 2018 op de agenda staan zijn: 1) groei & ruimte, 2) onderwijskwaliteit en 3) loopbaanontwikkeling. Ook zal er specifiek aandacht zijn voor het lerarentekort op de vrijeschool en het jaar zal in het teken staan van de voorbereidingen op het 100-jarig jubileum van de vrijeschool in 2019.