Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

VVD Kamerlid bezoekt vrijeschool in Zeist

Op maandag 4 juni bezocht Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid voor de VVD, de Stichtse Vrije School in Zeist. Leerlingen verzorgden een rondleiding door de school. Tijdens het flitsbezoek werd onder andere gesproken over de insteek van het vrijeschoolonderwijs, de werkwijze en de doelstellingen van de Stichtse Vrije School. Heerema toonde interesse in de school en was onder de indruk van de sfeer en de leerlingen.

Naast de rondleiding door de school werd met schoolleider Gijs van Lennep kort gesproken over enkele actuele dossiers, waaronder het passend onderwijs en de werkdruk in de scholen. Ook vroeg Heerema naar de ‘onvrijheid’ die vrijescholen ervaren als het gaat om het onderwijs en de rol van de overheid. Daarop volgde een kort gesprek over de vrijheid van onderwijs, waarbij de Van Lennep aangaf dat dit nu juist een thema is dat past bij een liberale partij als de VVD.

Vrijescholen pleiten voor meer ruimte in onderwijs

Voor vrijescholen is de vrijheid in het onderwijs essentieel. Dat betekent: minder regels en sturing van de overheid en meer ruimte om in de praktijk invulling te geven aan de eigen pedagogische visie. De Vereniging van vrijescholen publiceerde recent de Staat van het Vrijeschoolonderwijs, waarin onder meer het belang van keuzevrijheid en die ruimte in het onderwijs onderstreept wordt.