Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Algemene Ledenvergadering

Vereniging

De ALV vindt plaats tussen 18.00 – 19.00 uur, aansluitend op de Vrijeschool Meetup.