Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Bijeenkomst Digitale Zeit. Pädagogik. Perspektiven

Pedagogische sectie Dornach Goetheanum - Dornach Internationaal

Van 22-24 september organiseert de Pedagogische Sectie van het Goetheanum een bijeenkomst in Dornach met als thema Digitale Zeit. Pädagogik. Perspektiven.

De voertaal is Duits, maar bij grotere groepen deelnemers vanuit Nederland kan – indien nodig – de organisator vertaling in het Nederlands verzorgen.

Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.