Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Landelijke bijeenkomst voor kleuterleid(st)ers in de vrijeschool

Vereniging Conferentie

Dit jaar organiseert de Vereniging van vrijescholen voor de tiende keer de jaarlijkse studiedag voor kleuterleid(st)ers in de vrijeschool. Het thema van dit jaar: Waarde(n)vol spel. De scholen hebben de uitnodiging inmiddels ontvangen.

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de aparte webpagina.