Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Landelijke vergadering Pedagogische Sectie

Pedagogische sectie

Op de donderdagen 30 maart in Eindhoven (Vrije Basisschool de Regenboog) en op 6 april in Gouda (Basisschool de Ridderslag) zal de jaarlijkse Landelijke Pedagogische Vergadering plaatsvinden.

Het thema is “De kracht van de kinderbespreking”. Christof Wiechert, oud vrijeschoolleerkracht, en sinds vele jaren werkzaam in de internationale vrijeschoolbeweging, zal hier met de deelnemers aan werken. Daarnaast is er gesprek, een maaltijd en tijd voor ontmoeting.

De bijeenkomsten duren van 17.45 uur (inloop met eten) tot 21.00 uur. Beide bijeenkomsten hebben min of meer dezelfde inhoud, en staan dus los van elkaar.

Kosten: €17,50.

Voor: schoolleiders, voorzitters van pedagogische vergaderingen, leerkrachten en opvoeders van alle vrijescholen.

Scholen en geïnteresseerden kunnen zich opgeven via www.antroposofischevereniging.nl. Meer informatie via Pedagogische.sectie@gmail.com.