Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Netwerkbijeenkomst Initiatieven voortgezet onderwijs

Vereniging

De Vereniging van vrijescholen organiseert een netwerkbijeenkomst voor initiatiefgroepen en nieuwe vrijescholen in het voortgezet vrijeschoolonderwijs. De bijeenkomst vindt plaats op 2 november 2018 op Vrijeschool Parkstad in Heerlen.

Initiatieven en nieuwe vrijescholen VO kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via e-mail.