Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Netwerkbijeenkomst Initiatieven primair onderwijs

Vereniging

De Vereniging van vrijescholen organiseert een netwerkbijeenkomst voor initiatiefgroepen en nieuwe vrijescholen in het primair onderwijs. De bijeenkomst vindt plaats op 21 september 2018 van 15.00-17.00 uur op Vrijeschool Amsterdam Oost.

Initiatieven en nieuwe vrijescholen PO kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via e-mail.