Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Netwerkbijeenkomst Waldorf100

Vereniging Waldorf100

Op woensdag 12 september aanstaande houdt de Vereniging van vrijescholen een netwerkbijeenkomst ter voorbereiding op het 100-jarig jubileum van de vrijeschool in 2019.

De bijeenkomst vindt plaats in Vrijeschool de Vuurvogel in Driebergen tussen 14.00-17.00 uur en is bedoeld voor vrijescholen en organisaties en partners in de vrijeschoolbeweging.

Deelnemers worden op de hoogte gebracht van het plan voor een landelijke dag omtrent Waldorf100 in Nederland, die gepland staat op vrijdag 20 september 2019. Ook is er ruimte om ideeën en plannen uit te wisselen en om samenwerkingen te zoeken.

Deelname is gratis, aanmelden kan door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de Vereniging van vrijescholen.