Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Onderwijsdialoog Tweede Kamerleden

Vereniging

De Vereniging van vrijescholen houdt op 30 mei 2018 in de middag tussen 15.00 – 17.00 uur in Den Haag een Onderwijsdialoog met leerkrachten, schoolleiders en bestuurders van vrijescholen én de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer.

Programma

15.00 – 15.30 uur:      ontvangst gasten
15.30 – 15.40 uur:      opening door voorzitter Rian van Dam
15.40 – 16.20 uur:      onderwijsdialoog vrijescholen
16.20 – 16.50 uur:      gesprek Tweede Kamerleden
16.50 – 17.00 uur:      afsluiting programma
17.00 – 18.00 uur:      borrel

Uitwisseling sessie curriculum Engels

Voorafgaand aan het programma is er tussen 14.00 – 15.00 uur een sessie over de herziening van het curriculum voor Engels & moderne vreemde talen. Dit vindt plaats in het kader van de herziening van het curriculum. De sessie staat onder leiding van Funda Küçükoglu van Vrijeschool De Berkel te Zutphen. Deze school doet mee aan het ontwikkelprogramma en wil graag input van collega’s uit zowel het PO en het VO. Wilt u ook (of uitsluitend) aan deze sessie deelnemen? Geeft u dat dan aan in een e-mail aan ons.

Ledenvergadering

Voor leden van de Vereniging van vrijescholen vindt aansluitend, tussen 18.00-19.00 uur, de ledenvergadering plaats.

Aanmelden

Leerkrachten, schoolleiders, rectoren en bestuurders van vrijescholen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de Vereniging van vrijescholen. Deelname is kosteloos. Wees er op tijd bij. Er is een beperkt aantal plaatsen!