Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Symposium: Bewegen is Leren

Hogeschool Leiden

Euritmie in gesprek met wetenschap

Wat is de betekenis van het lichaam voor leren? Hoe hangt embodiment samen met leerprocessen? Tijdens dit symposium op 9 maart 2018 wordt het begrip embodiment in relatie tot leerprocessen onderzocht en verdiept en in samenhang gebracht met euritmie.

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op de website van Hogeschool Leiden.