Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Symposium: Wat als je onderwijs ruimte geeft?

Hogeschool Leiden

Anders evalueren en verantwoorden

In een tijd waar de discussie over de Cito-toets telkens weer oplaait, lijkt onderwijs haar pedagogische ruimte te verliezen. In deze discussie waarin de landelijke ‘meetlat’ in ieder geval niet leidt tot een instrument dat het juiste beeld geeft van de toekomstige mogelijkheden van kinderen, wordt het tijd enthousiast te worden over waartoe onderwijs wél kan leiden. En hoe we dat zichtbaar kunnen maken, aantonen en verantwoorden.

Op woensdag 31 mei 2017 organiseert Hogeschool Leiden het symposium ‘Wat als je onderwijs ruimte geeft?’. Een middag over het belang van het ‘wat’ in het curriculum. Over assessment en toetsen als onderdeel van het leerproces en niet als sluitstuk. En over verantwoorden van goed onderwijs, waarin de school de ruimte neemt om te laten zien wat het onderwijs waard is.

Wacht niet te lang met aanmelden, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Kijk voor meer informatie op de website van Hogeschool Leiden.