Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Themadag Vakgroep religieuze oriëntatie

Vakgroep Religieuze Oriëntatie

Op zaterdag 1 april organiseert de vakgroep voor religieuze oriëntatie van de vrijeschoolbeweging in Nederland weer een themadag in de Stichtse Vrije School in Zeist met lezingen en gespreksgroepen. Het thema is ditmaal: Het logosbegrip en de betekenis van het levende woord in het vrijeschoolonderwijs.

Voor meer informatie over het programma en praktische zaken kunt u het informatiedocument downloaden.