Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

Waldorf Olympische spelen 2018

Internationaal

De gymleerkrachten van de Waldorfscholen in Italië organiseren jaarlijks de Waldorf Olympics in Italie voor leerlingen van de 5e klas van de Waldorfscholen. In het kader van het 100 jarig bestaan van Waldorf willen ze ook vrijescholen uit andere landen uitnodigen deel te nemen.

Klik hier voor meer informatie.