Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

World Early Childhood Conference 2019

Pedagogische sectie IASWECE

Van 15 t/m 19 april wordt in Dornach de World Early Childhood Conference 2019 gehouden. Deze conferentie over het jonge kind wordt georganiseerd door de IASWECE in samenwerking met de internationale pedagogische sectie in Dornach.

De IASWECE, International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education, is een internationale organisatie van afvaardigingen uit 28 landen die samenwerkt op het gebied van de zorg en de pedagogie voor het jonge kind van nul tot zeven jaar vanuit de antroposofie.

Meer informatie over het programma staat op de website van IASWECE.