Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

< Agenda

WOW-day campagne 2018

Vereniging

Ieder jaar doen vrijescholen uit de hele wereld mee aan de WOW-day (Waldorf One World), een internationale campagne waarbij leerlingen door middel van projecten geld inzamelen voor andere kinderen die het hard nodig hebben. Dit jaar vindt de campagne plaats van 29 september t/m 29 november . Ook Nederlandse vrijescholen kunnen natuurlijk meedoen met een eigen project of activiteit.

Wat kun je organiseren?

Er zijn ontzettend veel verschillende manieren om een ‘WOW-dag’ te organiseren. Iedere school kan meedoen en op verschillende manieren geld inzamelen. Denk hierbij aan auto’s wassen, sponsorloop, straattheater, benefietconcert. Dat kan door nieuwe ideeën te smeden in een team van leerlingen, ouders en leerkrachten. Maar initiatiefnemers kunnen ook putten uit bestaande en voorgaande projecten. Het kan van alles zijn: een circusvoorstelling, een marathon, een groot of een klein project, voor jong of oud. Voor een kleurrijk overzicht kunt u terecht op de website van de WOW-day.

Hoe kun je meedoen?

Het project organiseer je zelf. Maar laat de organisatie van de WOW-day campagne weten wat jullie van plan zijn. Alleen op die wijze kan de organisatie alle activiteiten zichtbaar maken en de internationale verbinding maken tussen mensen en initiatieven in verschillenden delen van de wereld. Initiatiefnemers kunnen daarvoor online een registratieformulier invullen.

Meer informatie?

Alle informatie en stukken (Engelstalig) staan netjes op een rij op de website van de WOW-day. Bijvoorbeeld documenten die handig zijn voor pers, sponsoring, om ideeën op te doen en een overzicht van organisaties die ondersteuning willen. Als u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar wow-day@freunde-waldorf.de.

Ontstaan van de WOW-day

De WOW–day is ontstaan op een conferentie van Europese Steinerscholen in 1994. Tijdens deze conferentie werd verslag gedaan van een Noorse bovenbouwklas die 1 dag is gaan werken om geld in te zamelen voor het goede doel. Deze actie inspireerde anderen en breidde zich uit over heel Europa. Al snel is de WOW–day een jaarlijks terugkerende actie, die veel geld voor speciale projecten in ontwikkelingslanden oplevert.