Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Agenda

September 2017

15 t/m 15-03

Young Eurythmy Performance -Kassel

Internationaal Project

Vanaf het najaar van 2017 tot de lente van 2018 wordt in Duitsland het project YEP voor de derde keer georganiseerd.

Maart 2018

06

Vervolgonderzoek: de Vrijeschoolleraar van de toekomst

Vrijeschoolleraar van de toekomst

Doe mee aan het vervolgonderzoek naar de Vrijeschoolleraar van de toekomst. Meld je direct aan!

07

Vervolgonderzoek: de Vrijeschoolleraar van de toekomst

Vrijeschoolleraar van de toekomst

Doe mee aan het vervolgonderzoek naar de Vrijeschoolleraar van de toekomst. Meld je direct aan!

09

Symposium: Bewegen is Leren

Hogeschool Leiden

Wat is de betekenis van het lichaam voor leren? Hoe hangt embodiment samen met leerprocessen? Tijdens dit symposium op 9 maart 2018 wordt het begrip embodiment in relatie tot leerprocessen onderzocht en verdiept en in samenhang gebracht met euritmie. 

10

Vervolgonderzoek: de Vrijeschoolleraar van de toekomst (namiddag)

Vrijeschoolleraar van de toekomst

Doe mee aan het vervolgonderzoek naar de Vrijeschoolleraar van de toekomst. Meld je direct aan!

10

Vervolgonderzoek: de Vrijeschoolleraar van de toekomst (voormiddag)

Vrijeschoolleraar van de toekomst

Doe mee aan het vervolgonderzoek naar de Vrijeschoolleraar van de toekomst. Meld je direct aan!

13

Conferentie vrijescholen VO

Platform VO Conferentie

Bijeenkomst voor medewerkers binnen het vrijeschoolonderwijs VO.

14

Vervolgonderzoek: de Vrijeschoolleraar van de toekomst

Vrijeschoolleraar van de toekomst

Doe mee aan het vervolgonderzoek naar de Vrijeschoolleraar van de toekomst. Meld je direct aan!

16

Conferentie BVS-schooladvies: Periodeonderwijs – Ruimte voor verbinden

BVS-schooladvies

BVS-schooladvies besteedt in deze conferentie aandacht aan twee kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs: periodeonderwijs en wilsontwikkeling.

17

Ontmoetingsdag vrijeschool-opleidingen Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden

De ontmoetingsdag is een dag voor iedereen die wil weten wat er gebeurt op de opleidingen Docent Muziek, Vrijeschool Pabo, Docent Dans/Euritmie en Kunstzinnige Therapie, die verbonden zijn aan de Hogeschool Leiden.