Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Agenda : Pedagogische sectie

April 2019

15 t/m 19-04

World Early Childhood Conference 2019

Pedagogische sectie IASWECE

Van 15 t/m 19 april wordt in Dornach de World Early Childhood Conference 2019 gehouden. Deze conferentie over het jonge kind wordt georganiseerd door de IASWECE in samenwerking met de internationale pedagogische sectie in Dornach.

April 2018

12

Landelijke Pedagogische Vergadering AViN

Pedagogische sectie AViN

De pedagogische sectie van de Antroposofische Vereniging nodigt alle vrijeschoolleerkrachten uit Nederland en België van harte uit voor een landelijke pedagogische vergadering die wordt gehouden op donderdag 12 april in Zwolle.

September 2017

13

Netwerkbijeenkomst Waldorf100

Vereniging Pedagogische sectie

Nederland doet actief mee aan de viering van Waldorf100! Om de acties zo goed mogelijk in beeld te brengen wordt op woensdag 13 september in de middag tussen 14.00 – 17.00 uur een netwerkbijeenkomst gehouden.

April 2017

06

Landelijke vergadering Pedagogische Sectie

Pedagogische sectie

Op donderdag 6 april vindt de landelijke vergadering van de pedagogisch sectie plaats in Gouda.
Christof Wiechert komt spreken over “de Kracht van de kinderbespreking”.

Maart 2017

30

Landelijke vergadering Pedagogische Sectie

Pedagogische sectie

Op donderdag 30 maart vindt de landelijke vergadering van de pedagogisch sectie plaats in Eindhoven.
Christof Wiechert komt spreken over “de Kracht van de kinderbespreking”.

April 2016

21

Landelijke pedagogische vergadering

Pedagogische sectie

Ook in 2016 verzorgt de pedagogische sectie van de AViN weer twee landelijke pedagogische vergaderingen.

14

Landelijke pedagogische vergadering

Pedagogische sectie

Ook in 2016 verzorgt de pedagogische sectie van de AViN weer twee landelijke pedagogische vergaderingen.

Oktober 2014

03

Lerarenconferentie

Pedagogische sectie

Op vrijdagavond 3 en zaterdag 4 oktober wordt de tweede lerarenconferentie verzorgd door Hens initiatieven in samenwerking met de Pedagogische sectie. Het thema voor dit jaar is: Mee?bewegen.