Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Nieuwe VO vrijescholen: Almere een feit, Tilburg blijft in gesprek

Vanaf het schooljaar 2019/2020 is er in Almere een nieuwe school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. De initiatiefgroep voor de nieuwe vrijeschool heeft de handen ineengeslagen met de lokale onderwijsbesturen van ASG en Het Baken. Vanaf 2019 wordt er gestart met een klas 7 en het jaar daarna komt er een klas 8 erbij. Dat laat de initiatiefgroep weten […] Lees verder...

Nieuwe post HBO-opleiding voor vrijeschoolleerkrachten in het VO

In 2017 start een nieuwe post HBO-opleiding die speciaal ontwikkeld is voor leerkrachten die werken op een vrijeschool in het voortgezet onderwijs. De opleiding is toegankelijk voor leerkrachten die zich willen verdiepen en bekwamen in de vrijeschoolpedagogiek, -didactiek en de achtergronden. De opleiding is vooral bedoeld voor leerkrachten die 1-3 jaar in dienst zijn. Maar ook voor leerkrachten die al langer in dienst zijn is de opleiding interessant. Lees verder...

Kleine vrijescholen houden bestaansrecht

Kleine vrijescholen houden hun bestaansrecht in de nieuwe wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Aanvankelijk leek de wet een einde te maken aan de uitzonderingsregels waarmee kleine bijzondere scholen worden beschermd. Daarmee bestond het risico dat kleine vrijescholen op termijn hun deuren zouden moeten sluiten. Door een aanpassing in het concept-wetsvoorstel blijft nu de bescherming van de scholen toch intact. Dat blijkt uit een advies van de Onderwijsraad aan het ministerie van OCW. Lees verder...