Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Reactie op het regeerakkoord: Rutte III, vrijeschoolkabinet of juist niet?

Rutte III wil méér vrijheid van onderwijs, zet zich in voor kleine scholen, wil een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en lijkt meer vertrouwen en verantwoordelijkheid te willen geven aan leraren en scholen. Tegelijkertijd ontbreekt een visie op het toenemende lerarentekort, krijgt het voortgezet onderwijs te maken met bezuinigingen en dreigt op veel vraagstukken een ‘mal’ als oplossing. Lees verder...

Samen op weg naar pedagogisch meesterschap in Den Haag

Afgelopen week vond de aftrap plaats van een bijzondere samenwerking tussen Montessori Waalsdorp en De Vrije School Den Haag. Dit schooljaar zullen de teams van beide basisscholen samenwerken aan nieuwe manieren om hun onderwijs te verantwoorden. Zodat de opbrengst en kwaliteit van de scholen beter zichtbaar wordt. Dit doen zij onder begeleiding van het centrum onderwijs & innovatie Leiden, onderdeel van de Hogeschool Leiden. Lees verder...

Traditionele kijk op onderwijsrol gemeente is achterhaald

Actualiseer de rol van de gemeenten in het onderwijs om te komen tot een betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. Dat stelt de Onderwijsraad in het vandaag gepubliceerde advies Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd. De raad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en gemeenten tegen het licht te houden. Lees verder...

Inschrijvingen voor herziening onderwijscurriculum geopend

Vanaf vandaag kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum. Voor 9 vakgebieden buigen zij zich, in zogenoemde ontwikkelteams, over de vraag wat leerlingen moeten leren om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan. Inschrijven kan tot 13 oktober via www.curriculum.nu. Lees verder...

Geef scholen meer ruimte voor eigen visie en aanpak 

De Vereniging van vrijescholen verwacht van de Tweede Kamer en de formerende partijen in de komende kabinetsperiode meer ruimte voor scholen om het onderwijs vorm te kunnen geven vanuit hun eigen visie. Dat is de strekking van het nieuwe manifest: ‘Méér ruimte voor vrijescholen’. Lees verder...

Drie grote thema’s vrijescholen bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nederland maakt zich nu al op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op 21 maart 2018 bepalen de inwoners per gemeente wie de komende vier jaar aan de slag gaat als lid van de gemeenteraad. Hét moment voor vrijescholen om het lokale vrijeschoolonderwijs en de kansen en uitdagingen die er spelen onder de aandacht te brengen van de gemeentelijke politiek. Lees verder...

Vereniging bezoekt collega’s van Duitse ‘Bund’ in Stuttgart

De Vereniging van vrijescholen is eind juni twee dagen op werkbezoek geweest bij haar Duitse collega-organisatie, de Bund der Freien Waldorfschulen. Het Verenigingsbestuur, de programmamanager en bestuurders van enkele regionale vrijescholenkoepels waren te gast op de eerste vrijeschool ter wereld, in Stuttgart. Het doel van het bezoek was nader kennismaken, het stimuleren van internationale samenwerking en uitwisseling over een aantal onderwerpen. Lees verder...

Sfeerimpressie lerarenconferentie VO 2017

Afgelopen 16 maart was het zover. Na een voorbereiding van een klein jaar vond de conferentie van vrijescholen voortgezet onderwijs plaats. Zoals elk jaar komen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs bij elkaar om rondom een thema met elkaar uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit jaar was er een duidelijk verschil met vorige jaren. In plaats van elk jaar een nieuw thema, was dit het eerste jaar van drie met één thema: waar moet vrijeschoolonderwijs in 2019 aan voldoen? Lees verder...

Speelse uitwisseling bij Meetup Vrijescholen

Bestuurders, docenten, teamleiders, rectoren, lerarenopleiders kwamen samen zaten tijdens de drukbezochte Meetup van de Vereniging van Vrijescholen op woensdag 24 mei 2017. In Het Oude Magazijn in Amersfoort werd gesproken, geluisterd, gewerkt en met plezier uitgewisseld over de professionele schoolcultuur en de vrijeschoolleraar van de toekomst. Lees verder...

Netwerk toezichthouders vrijeschool bijeen over ‘verandering en vernieuwing’

Op 15 juni kwamen toezichthouders en bestuurders uit het primair en het voortgezet vrijeschoolonderwijs op initiatief van de Verenigin van vrijescholen bij elkaar rond het thema: Verandering & vernieuwing, hoe ga je daar mee om? Zo’n 30 aanwezigen wisselden ervaringen uit over onderwerpen als  de Raad van Toezicht als gesprekspartner in het nieuwe inspectiekader, de relatie van de Raad tot bestuurders, en  de relatie tot lerarenzelfbestuur. Lees verder...