Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Jaaroverzicht 2015

    tijdlijn_home2

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Drie grote thema’s vrijescholen bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nederland maakt zich nu al op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op 21 maart 2018 bepalen de inwoners per gemeente wie de komende vier jaar aan de slag gaat als lid van de gemeenteraad. Hét moment voor vrijescholen om het lokale vrijeschoolonderwijs en de kansen en uitdagingen die er spelen onder de aandacht te brengen van de gemeentelijke politiek. Lees verder...

Vereniging bezoekt collega’s van Duitse ‘Bund’ in Stuttgart

De Vereniging van vrijescholen is eind juni twee dagen op werkbezoek geweest bij haar Duitse collega-organisatie, de Bund der Freien Waldorfschulen. Het Verenigingsbestuur, de programmamanager en bestuurders van enkele regionale vrijescholenkoepels waren te gast op de eerste vrijeschool ter wereld, in Stuttgart. Het doel van het bezoek was nader kennismaken, het stimuleren van internationale samenwerking en uitwisseling over een aantal onderwerpen. Lees verder...

Sfeerimpressie lerarenconferentie VO 2017

Afgelopen 16 maart was het zover. Na een voorbereiding van een klein jaar vond de conferentie van vrijescholen voortgezet onderwijs plaats. Zoals elk jaar komen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs bij elkaar om rondom een thema met elkaar uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit jaar was er een duidelijk verschil met vorige jaren. In plaats van elk jaar een nieuw thema, was dit het eerste jaar van drie met één thema: waar moet vrijeschoolonderwijs in 2019 aan voldoen? Lees verder...

Speelse uitwisseling bij Meetup Vrijescholen

Bestuurders, docenten, teamleiders, rectoren, lerarenopleiders kwamen samen zaten tijdens de drukbezochte Meetup van de Vereniging van Vrijescholen op woensdag 24 mei 2017. In Het Oude Magazijn in Amersfoort werd gesproken, geluisterd, gewerkt en met plezier uitgewisseld over de professionele schoolcultuur en de vrijeschoolleraar van de toekomst. Lees verder...

Netwerk toezichthouders vrijeschool bijeen over ‘verandering en vernieuwing’

Op 15 juni kwamen toezichthouders en bestuurders uit het primair en het voortgezet vrijeschoolonderwijs op initiatief van de Verenigin van vrijescholen bij elkaar rond het thema: Verandering & vernieuwing, hoe ga je daar mee om? Zo’n 30 aanwezigen wisselden ervaringen uit over onderwerpen als  de Raad van Toezicht als gesprekspartner in het nieuwe inspectiekader, de relatie van de Raad tot bestuurders, en  de relatie tot lerarenzelfbestuur. Lees verder...

Succes vrijescholen in EU bij lobby media-pedagogie

Op 21 juni 2017 hebben twee commissies (werkgelegenheid & sociale zaken en cultuur & onderwijs) van het Europees Parlement de gezamenlijke “nieuwe agenda voor vaardigheden” aangenomen. De agenda is nodig om te werken aan de ontwikkeling en educatie van de juiste kwalitatieve vaardigheden voor EU inwoners om vragen en uitdagingen van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden. Lees verder...

Als je speelt, sta je sterk!

Meer dan 60 leraren die werkzaam zijn in kleuterklassen op de vrijeschool in Nederland, kwamen op 13 mei samen op een studie- en ontmoetingsdag op de Vrije School in Utrecht. Het thema dat dit jaar centraal stond: Waarde(n)vol spel. Lees verder...

Vereniging van vrijescholen steunt oproep #POinactie

De Vereniging van vrijescholen onderschrijft de doelen van #POinactie en steunt de oproep voor betere arbeidsvoorwaarden voor leraren. De leraar heeft een sleutelrol op de vrijeschool en moet in staat worden gesteld om goed onderwijs te geven. Er moet meer waardering en ruimte komen voor leraren. In tijd én in geld. Lees verder...

Raad Europese vrijescholen koepel bijeen in Kopenhagen

Drie keer per jaar organiseert de ECSWE (Europese koepel voor vrijescholen-verenigingen) een bijeenkomst waarin wordt vergaderd en de vertegenwoordigers van andere landen kennismaken met de bijzonderheden en onderwijsomstandigheden van het betreffende gastland. De internationale bijeenkomsten zijn bedoeld om van elkaar te leren, de landen te verbinden, de dialoog te voeren en het vrijeschoolonderwijs in heel Europa te versterken. Dit keer vond de vergadering plaats in Kopenhagen. Lees verder...

Grote belangstelling debat werkdruk onderwijs

Op 10 mei stond in de Tweede Kamer het debat centraal over de werkdruk in het onderwijs. De belangstelling was groot en de Kamer zat vol met leerkrachten. Aanleiding was het manifest van PO in actie en de enquête van de NOS onder 700 leerkrachten basisonderwijs over werkdruk. Lees verder...