Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Jaaroverzicht 2015

    tijdlijn_home2

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Als je speelt, sta je sterk!

Meer dan 60 leraren die werkzaam zijn in kleuterklassen op de vrijeschool in Nederland, kwamen op 13 mei samen op een studie- en ontmoetingsdag op de Vrije School in Utrecht. Het thema dat dit jaar centraal stond: Waarde(n)vol spel. Lees verder...

Vereniging van vrijescholen steunt oproep #POinactie

De Vereniging van vrijescholen onderschrijft de doelen van #POinactie en steunt de oproep voor betere arbeidsvoorwaarden voor leraren. De leraar heeft een sleutelrol op de vrijeschool en moet in staat worden gesteld om goed onderwijs te geven. Er moet meer waardering en ruimte komen voor leraren. In tijd én in geld. Lees verder...

Raad Europese vrijescholen koepel bijeen in Kopenhagen

Drie keer per jaar organiseert de ECSWE (Europese koepel voor vrijescholen-verenigingen) een bijeenkomst waarin wordt vergaderd en de vertegenwoordigers van andere landen kennismaken met de bijzonderheden en onderwijsomstandigheden van het betreffende gastland. De internationale bijeenkomsten zijn bedoeld om van elkaar te leren, de landen te verbinden, de dialoog te voeren en het vrijeschoolonderwijs in heel Europa te versterken. Dit keer vond de vergadering plaats in Kopenhagen. Lees verder...

Grote belangstelling debat werkdruk onderwijs

Op 10 mei stond in de Tweede Kamer het debat centraal over de werkdruk in het onderwijs. De belangstelling was groot en de Kamer zat vol met leerkrachten. Aanleiding was het manifest van PO in actie en de enquête van de NOS onder 700 leerkrachten basisonderwijs over werkdruk. Lees verder...

In 2019 bestaat de vrijeschool 100 jaar!

In 2019 bestaat de vrijeschool 100 jaar! In dat jaar zal het groots gevierd worden met verschillende activiteiten, initiatieven en projecten van over de hele wereld, ook in Nederland. Maar de weg daar naartoe is minstens zo belangrijk. Daarom is nu al een een internationale campagne van start gegaan onder de titel Waldorf 100, waar ook de Nederlandse vrijeschoolbeweging in vertegenwoordigd is. Op de website van Waldorf 100 is al veel te lezen over de thema’s en alle initiatiefkracht. Lees verder...

Utrecht krijgt vrijeschool voor voortgezet onderwijs

Vanaf september 2018 kunnen kinderen in Utrecht ná de basisschool ook naar een vrijeschool in het voortgezet onderwijs. Deze school voor vmbo, havo en vwo is een ouderinitiatief en gaat van start in samenwerking met het Gregorius College in Utrecht. Lees verder...

In gesprek met de Inpectie van het Onderwijs over het vernieuwde toezicht

Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen. Eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het uitgangspunt voor het vernieuwde onderwijstoezicht. Op die manier blijft het toezicht aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs, stelt de Inspectie van het onderwijs.

Wat betekent dit vernieuwde toezicht in de praktijk en wat gaan vrijescholen en -besturen daarvan merken? Aanleiding voor een aantal vragen aan Hariët Pinkster, directeur Toezicht voortgezet onderwijs en Hanneke Marinus, Afdelingshoofd voortgezet onderwijs, beide werkzaam voor de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder...

Nieuwe post HBO-opleiding voor vrijeschoolleerkrachten in het VO

In 2017 start een nieuwe post HBO-opleiding die speciaal ontwikkeld is voor leerkrachten die werken op een vrijeschool in het voortgezet onderwijs. De opleiding is toegankelijk voor leerkrachten die zich willen verdiepen en bekwamen in de vrijeschoolpedagogiek, -didactiek en de achtergronden. De opleiding is vooral bedoeld voor leerkrachten die 1-3 jaar in dienst zijn. Maar ook voor leerkrachten die al langer in dienst zijn is de opleiding interessant. Lees verder...

Steun van Eerste Kamer voor wetsvoorstel lerarenregister

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister. Op verzoek van de PvdA wordt de invoering met één jaar uitgesteld. Na een lange aanloop was het zover: de Eerste Kamer behandelde plenair het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister. Lees verder...

Nieuwe website voor kennismaking met de vrijeschool

Sinds maandag 23 januari is er een nieuwe website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl. De website ‘Kiezen voor de vrijeschool’ is bedoeld als een eerste kennismaking met de vrijeschool voor leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en belangstellenden. Lees verder...