Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Veel nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs van start dit schooljaar

In het schooljaar 2017-2018 zijn bovengemiddeld veel nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs van start gegaan. Zo startten dit jaar nieuwe vrijescholen in het basisonderwijs in Oss en Castricum en ook in Hilversum, Amsterdam-West en Rotterdam Nesselande kunnen leerlingen nu vrijeschoolonderwijs genieten. In het voortgezet onderwijs in Deventer startte een een leerroute geïnspireerd op de vrijeschoolprincipes met maar liefst 78 leerlingen en vandaag wordt de nieuwe brede VMBO Vrijeschool de Kaap in Rotterdam officieel geopend. De Vereniging van vrijescholen feliciteert alle nieuwe locaties en wenst hen een mooi en vruchtbaar eer- ste schooljaar toe. Lees verder...

Maatschappelijk middenveld roept op tot aanpak hoge regeldruk

Elf organisaties uit onder meer het onderwijs, de volkshuisvesting en de zorg klagen samen de regeldruk aan. Vertrouw ons weer, zeggen ze tegen het nieuwe kabinet in een brandbrief die recent werd gepubliceerd in NRC. De Vereniging van vrijescholen ziet deze actie als een steun in de rug voor al die leerkrachten, die hun tijd willen besteden aan het onderwijs zelf: aan lesgeven en aan het maken onderwijs. Lees verder...

Reactie op het regeerakkoord: Rutte III, vrijeschoolkabinet of juist niet?

Rutte III wil méér vrijheid van onderwijs, zet zich in voor kleine scholen, wil een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en lijkt meer vertrouwen en verantwoordelijkheid te willen geven aan leraren en scholen. Tegelijkertijd ontbreekt een visie op het toenemende lerarentekort, krijgt het voortgezet onderwijs te maken met bezuinigingen en dreigt op veel vraagstukken een ‘mal’ als oplossing. Lees verder...

Geef scholen meer ruimte voor eigen visie en aanpak 

De Vereniging van vrijescholen verwacht van de Tweede Kamer en de formerende partijen in de komende kabinetsperiode meer ruimte voor scholen om het onderwijs vorm te kunnen geven vanuit hun eigen visie. Dat is de strekking van het nieuwe manifest: ‘Méér ruimte voor vrijescholen’. Lees verder...

Drie grote thema’s vrijescholen bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nederland maakt zich nu al op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op 21 maart 2018 bepalen de inwoners per gemeente wie de komende vier jaar aan de slag gaat als lid van de gemeenteraad. Hét moment voor vrijescholen om het lokale vrijeschoolonderwijs en de kansen en uitdagingen die er spelen onder de aandacht te brengen van de gemeentelijke politiek. Lees verder...

Vereniging bezoekt collega’s van Duitse ‘Bund’ in Stuttgart

De Vereniging van vrijescholen is eind juni twee dagen op werkbezoek geweest bij haar Duitse collega-organisatie, de Bund der Freien Waldorfschulen. Het Verenigingsbestuur, de programmamanager en bestuurders van enkele regionale vrijescholenkoepels waren te gast op de eerste vrijeschool ter wereld, in Stuttgart. Het doel van het bezoek was nader kennismaken, het stimuleren van internationale samenwerking en uitwisseling over een aantal onderwerpen. Lees verder...

Sfeerimpressie lerarenconferentie VO 2017

Afgelopen 16 maart was het zover. Na een voorbereiding van een klein jaar vond de conferentie van vrijescholen voortgezet onderwijs plaats. Zoals elk jaar komen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs bij elkaar om rondom een thema met elkaar uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit jaar was er een duidelijk verschil met vorige jaren. In plaats van elk jaar een nieuw thema, was dit het eerste jaar van drie met één thema: waar moet vrijeschoolonderwijs in 2019 aan voldoen? Lees verder...

Speelse uitwisseling bij Meetup Vrijescholen

Bestuurders, docenten, teamleiders, rectoren, lerarenopleiders kwamen samen zaten tijdens de drukbezochte Meetup van de Vereniging van Vrijescholen op woensdag 24 mei 2017. In Het Oude Magazijn in Amersfoort werd gesproken, geluisterd, gewerkt en met plezier uitgewisseld over de professionele schoolcultuur en de vrijeschoolleraar van de toekomst. Lees verder...

Netwerk toezichthouders vrijeschool bijeen over ‘verandering en vernieuwing’

Op 15 juni kwamen toezichthouders en bestuurders uit het primair en het voortgezet vrijeschoolonderwijs op initiatief van de Verenigin van vrijescholen bij elkaar rond het thema: Verandering & vernieuwing, hoe ga je daar mee om? Zo’n 30 aanwezigen wisselden ervaringen uit over onderwerpen als  de Raad van Toezicht als gesprekspartner in het nieuwe inspectiekader, de relatie van de Raad tot bestuurders, en  de relatie tot lerarenzelfbestuur. Lees verder...

Succes vrijescholen in EU bij lobby media-pedagogie

Op 21 juni 2017 hebben twee commissies (werkgelegenheid & sociale zaken en cultuur & onderwijs) van het Europees Parlement de gezamenlijke “nieuwe agenda voor vaardigheden” aangenomen. De agenda is nodig om te werken aan de ontwikkeling en educatie van de juiste kwalitatieve vaardigheden voor EU inwoners om vragen en uitdagingen van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden. Lees verder...