Zoeken

Conferentie vrijescholen VO 2018

Laten we tijdens de Conferentie vrijescholen VO van 2018 verbeelden en verwoorden wat de kracht is die ons onderwijs zo aantrekkelijk maakt!

Wanneer zie je jouw leerlingen zich innerlijk verbinden in jouw vak? Wat zijn in jouw vak de elementen van goed antroposofisch onderwijs en hoe komt dat terug in de klas?Wat in ons onderwijs inspireert jou, jouw collega’s en leerlingen? Wanneer raak jij bezield; raakt een moment met leerlingen jouw hart en hun hart? Welke ontwikkelingsmomenten, vondsten of klikmomenten met leerlingen deel jij?

Deze conferentie en dit najaar zullen we met elkaar de hand gaan leggen aan een document dat een beeld geeft van onderwijs dat bijna 100 jaar groeit maar ook nog eens 100 jaar bloeit in en tussen mensen. Samen geven we antwoord op de vraag: ‘Waar moet en kan vrijeschoolonderwijs in 2019 aan voldoen?’