Zoeken

Vrijeschool oprichten

Het vrijeschoolonderwijs staat flink in de belangstelling en er zijn steeds meer initiatiefgroepen die nieuwe vrijescholen willen oprichten. De Vereniging van vrijescholen juicht het onderzoeken van mogelijkheden om vrijeschoolonderwijs breder toegankelijk en aantrekkelijk te maken van harte toe. De praktijk van het stichten van nieuwe scholen en het openen van dependances is weerbarstig. Daarom is er nu een nieuwe handreiking met een stappenplan voor het oprichten van nieuwe vrijescholen.

  • kiezen_vrijeschool

Handreiking: initiatieven voor nieuwe vrijescholen

Deze handreiking laat zien wat er allemaal komt kijken bij het oprichten van een nieuwe vrijeschool in welke vorm dan ook en het geeft inzicht in de haalbaarheid. De handreiking betreft een richtlijn en geen verplicht stappenplan. Ieder initiatief is anders, iedere initiatiefgroep heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten, iedere situatie is anders door regionale en gemeentelijke verschillen. Het document vat samen wat andere initiatiefgroepen en scholen hebben geleerd van hun traject. Het document is gebaseerd op ervaringen van vrijescholen met rijksbekostiging en is ook bedoeld voor deze doelgroep.

Aanvragen

De handreiking wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan initiatiefgroepen en aan vrijescholen. Het inkijkexemplaar geeft u een beeld van de inhoud van het document. U kunt één of meerdere exemplaren aanvragen bij de Vereniging van vrijescholen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.