Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Jaaroverzicht 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 juni 2016 presenteerde de Vereniging van vrijescholen het jaaroverzicht van 2015. De Vereniging heeft dit jaar een tijdlijn gemaakt, waarbij verschillende ontwikkelingen en activiteiten uit het kalenderjaar 2015 in een vogelvlucht voorbij komen. Het betreft geen complete weergave van de agenda, maar het geeft een beeld van de activiteiten, gesprekken, bijeenkomsten, publicaties en conferenties van de Vereniging van vrijescholen.

Bekijk het jaaroverzicht van 2015

tijdlijn