Zoeken

13 mei 2017: Landelijke bijeenkomst voor kleuterleid(st)ers

De Vereniging van vrijescholen organiseert de 10e editie van de jaarlijkse studiedag voor kleuterleid(st)ers van vrijescholen. De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 13 mei op de Vrije School in Utrecht. Dit jaar is het thema: Waarde(n)vol spel. Vrij spel; vanzelfsprekend op de vrijeschool. Maar waarom ook alweer? U kunt zich inmiddels niet meer aanmelden voor deze studiedag.

Landelijke studiedag vrijeschool kleuterleid(st)ers

Het thema van dit jaar: Waarde(n)vol spel

Spel in de kleuterklas is een vanzelfsprekendheid op de vrijeschool. Vrij spel. Zo vanzelfsprekend als het is, zo belangrijk is het ook om onszelf te blijven afvragen: Waarom doen we het ook al weer? Kunnen wijzelf als vrijeschoolkleuterleerkracht woorden geven aan het belang van vrij spel? Wat verstaan we onder goed vrij spel? Hoe vrij laat je het? Hoe organiseer je een fijne en gezonde speelomgeving? Sluipt het er toch steeds meer in dat we “schoolse vaardigheden” gaan aanbieden? Meer dan we zouden willen?

Voor sommige kinderen is het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat ze fijn kunnen spelen. Daarnaast zijn er steeds meer reguliere scholen die spel terug willen brengen in de kleuterklassen. Vergeleken met veel scholen, heeft de vrijeschool daarin een voorsprong. Redenen genoeg om ons te buigen over de kern van ons onderwijs, en daar bewuster van mogen zijn, wat de waarde er van is: dat jonge kinderen leren via spel.