Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Jaaroverzicht 2015

    tijdlijn_home2

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

In gesprek met de Inpectie van het Onderwijs over het vernieuwde toezicht

Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen. Eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het uitgangspunt voor het vernieuwde onderwijstoezicht. Op die manier blijft het toezicht aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs, stelt de Inspectie van het onderwijs.

Wat betekent dit vernieuwde toezicht in de praktijk en wat gaan vrijescholen en -besturen daarvan merken? Aanleiding voor een aantal vragen aan Hariët Pinkster, directeur Toezicht voortgezet onderwijs en Hanneke Marinus, Afdelingshoofd voortgezet onderwijs, beide werkzaam voor de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder...

Nieuwe post HBO-opleiding voor vrijeschoolleerkrachten in het VO

In 2017 start een nieuwe post HBO-opleiding die speciaal ontwikkeld is voor leerkrachten die werken op een vrijeschool in het voortgezet onderwijs. De opleiding is toegankelijk voor leerkrachten die zich willen verdiepen en bekwamen in de vrijeschoolpedagogiek, -didactiek en de achtergronden. De opleiding is vooral bedoeld voor leerkrachten die 1-3 jaar in dienst zijn. Maar ook voor leerkrachten die al langer in dienst zijn is de opleiding interessant. Lees verder...

Steun van Eerste Kamer voor wetsvoorstel lerarenregister

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister. Op verzoek van de PvdA wordt de invoering met één jaar uitgesteld. Na een lange aanloop was het zover: de Eerste Kamer behandelde plenair het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister. Lees verder...

Nieuwe website voor kennismaking met de vrijeschool

Sinds maandag 23 januari is er een nieuwe website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl. De website ‘Kiezen voor de vrijeschool’ is bedoeld als een eerste kennismaking met de vrijeschool voor leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en belangstellenden. Lees verder...

Leerlingen met vmbo-advies willen óók naar de vrijeschool

Leerlingen met een vmbo-schooladvies moeten kunnen kiezen voor een vrijeschool. Dat vinden veel ouders en leerlingen die nu in het voortgezet onderwijs niet op een vrijeschool terecht kunnen, vanwege het ontbreken van de juiste vmbo-opleidingen. Vrijescholen willen graag verschillende vmbo-niveaus aanbieden, maar lopen tegen regelgeving en lokale belemmeringen aan. De Vereniging van vrijescholen vindt dat er zowel lokaal als landelijk gezocht moet worden naar oplossingen, zodat ook vmbo-leerlingen iets te kiezen hebben in het onderwijs. Lees verder...

Oss krijgt definitief een vrijeschool

Op 7 december kreeg de gemeente Oss van het Ministerie van Onderwijs formeel groen licht voor de start van ‘ t Kleurenbos, een vrijeschool voor basisonderwijs in Oss. De school komt voort uit een ouderinitiatief en wordt gesticht door Stichting Pallas, een werkverband van 16 vrijescholen in midden en zuid Nederland. Lees verder...

Lerarenteams cruciale rol vernieuwingsproces Onderwijs2032

De Regiegroep Onderwijs2032 vindt dat lerarenteams een cruciale rol moeten spelen in het vernieuwingsproces van het funderend onderwijs. Maar voor curriculumontwikkeling, dat als zeer belangrijk wordt ervaren, kunnen leraren niet altijd genoeg tijd vrijmaken. De Regiegroep onderschrijft daarom het belang van ontwikkeltijd voor lerarenteams.

De Vereniging van vrijescholen vindt het positief dat er aandacht is voor de toepasbaarheid in de praktijk en ziet de prominente rol van leerkrachten als een belangrijke voorwaarde bij de volgende stappen van het vernieuwingsproces. Vrijescholen vinden dat curriculumontwikkeling op de scholen zelf plaats moet vinden en leerkrachten moeten daartoe in staat worden gesteld. Een landelijk curriculum mag daarbij ondersteunend maar niet bepalend zijn. Lees verder...

Ministerie geeft groen licht voor nieuwe vrijeschool in Castricum

Het Ministerie van OC&W heeft de oprichtingsaanvraag van het ouderinitiatief voor een nieuwe vrijeschool in Castricum heeft goedgekeurd. Afgelopen juni stemde de Castricumse gemeenteraad al unaniem in met het voorstel van het ouderinitiatief om een vrijeschool in de gemeente te starten. Vervolgens moest het Ministerie zich nog buigen over de aanvraag van het ouderinitiatief. Deze heeft eveneens positief beslist. Lees verder...

Gesprek op Radio 1: ‘Toename Vrijescholen door betrokkenheid ouders’

‘Er is op Vrijescholen meer aandacht voor brede ontwikkeling van kinderen. Dat verklaart de groei van de toename ervan.’ Dit zei Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen in Dit is de Dag op Radio 1. Ouders van kinderen kunnen zich vaak niet vinden in het onderwijsaanbod. Steeds vaker kiezen ze er daarom voor om zelf een vrijeschool te starten om hun kind meer bij te laten brengen dan alleen rekenen en lezen. Lees verder...

Steeds meer ouderinitiatieven nieuwe vrijescholen

Sinds 2013 zijn er in Nederland 35 ouderinitiatieven opgericht voor het starten van nieuwe vrijescholen. Op elf plaatsen in Nederland is er inmiddels een start gemaakt en een tiental initiatiefgroepen is voornemens te starten binnen de komende twee schooljaren. De overige groepen lopen in hun regio tegen problemen aan op het gebied van stichtingsnormen, huisvesting en concurrentieposities óf verkeren nog in een beginstadium van het traject. Lees verder...