Zoeken

Vrijeschoolse mediapedagogiek

Dit najaar organiseerde de Vereniging van vrijescholen samen met BVS-Schooladvies en Hogeschool Leiden een conferentie over media(wijsheid) en digitale middelen op vrijescholen in het primair onderwijs. Een conferentie voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders van vrijescholen en studenten van de Vrijeschool Pabo.

Inspiratieboekje

afb_inspboekjeFreek Zwanenberg, de auteur van dit inspiratieboekje, is zelf oud vrijeschoolleerling en sinds 2007 werkzaam op het vlak van mediaopvoeding en media-educatie. Hij verzorgt hij presentaties, lerarenworkshops en gastlessen op scholen in heel Nederland, en schreef met Justine Pardoen het ‘Handboek mediawijsheid op school’ (2010). Sinds 2013 houdt Freek zich bezig met het thema ‘vrijeschoolse media-opvoeding’, waardoor hij weer in contact kwam met de vrijeschoolwereld en met het werk van Rudolf Steiner. Als muzikant maakt hij zelf enthousiast gebruik van sociale media.

U kunt het inspiratieboekje downloaden (pdf)