Zoeken

Vrijeschoolse mediapedagogiek

Dit najaar organiseerde de Vereniging van vrijescholen samen met BVS-Schooladvies en Hogeschool Leiden een conferentie over media(wijsheid) en digitale middelen op vrijescholen in het primair onderwijs. Een conferentie voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders van vrijescholen en studenten van de Vrijeschool Pabo.

Mediapedagogiek internationaal

Ook in de internationale vrijeschoolbeweging staat mediapedagogiek hoog op de agenda. Hieronder vindt u een presentatie over ‘mediacompetenties en de vrijeschool’ van de ECSWE (European Council for Steiner Waldorf Education). Daarin wordt onder meer verwezen naar een recente Duitse brochure waarin de visie op een vrijeschoolse mediapedagogiek aan bod komt.

ppt_ecswe_mediacomp    struwwelpeter