Zoeken

Academie voor Ouders

De Academie voor Ouders biedt cursussen voor vaders, moeders, leerkrachten en alle andere opvoeders. Cursussen die inzichten en inspiratie geven ter ondersteuning van je taak als opvoeder en het vormgeven aan je ouderschap. Antroposofie is een belangrijke

inspiratiebron. In een tijd van steeds verdergaande individualisering zijn het gesprek en de uitwisseling belangrijke onderdelen van onze cursussen. Het studiemateriaal is veelzijdig, verdiepend en gevarieerd. Het beoefenen van verschillende kunstvormen is een vast onderdeel. De Academie voor Ouders biedt meerjarige cursussen die gaan over:

  • ontwikkelings- en levensfasen van het opgroeiende kind en de jonge mens;
  • opvoedingsvragen en -dilemma’s;
  • thema’s naar leeftijd en vragen van alledag.