Zoeken

AVIN

De Antroposofische Vereniging is een levend geheel van mensen en activiteiten. Zij verenigt “mensen, die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie”.

Zij stelt zich ten doel “het bestuderen, beoefenen en verbreiden van deze geesteswetenschap”. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld van heden en morgen.

Concreet wordt de werkzaamheid van de antroposofie in haar vele werkgebieden zoals vrijescholen, heilpedagogie, biologisch dynamische landbouw, gezondheidszorg en euritmie.

Er zijn zo‘n 50 plaatselijke ledengroepen en 20 antroposofische studiecentra verspreid over Nederland. Deze organiseren lezingen, cursussen en bijeenkomsten op geestelijk en maatschappelijk gebied maar bieden ook intiemere gespreksgroepen voor innerlijke scholing en meditatie. Verder zijn er veel sociale en kunstzinnige activiteiten, zoals tentoonstellingen, uitvoeringen met muziek, dans/euritmie en drama, en vieringen van feesten als Kerstmis, Pasen, Pinksteren, het zomerfeest St. Jan en het herfstfeest Michaël.