Zoeken

Clusteroverleg PO

Het Clusteroverleg PO wordt gevormd door de bestuurders van het primair vrijeschoolonderwijs in Nederland. Het overleg komt periodiek bijeen en is bedoeld voor collegiale onderlinge afstemming en het maken van afspraken. Daarnaast vindt regelmatig tussentijdse afstemming plaats.