Zoeken

CLVS

Coöperatief Leren voor Vrije Scholen (CLVS) is een project met als doel een vorm van structureel samenwerken in de Vrije Scholen in Nederland te realiseren. Door leerlingen goed vorm gegeven te laten samenwerken wordt het vrijeschoolonderwijs verrijkt met een groot repertoire  werkvormen voor de klassen 1 t/m 6