Zoeken

IASWECE

De IASWECE, International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education, is een internationale organisatie van afvaardigingen uit 28 landen die samenwerkt op het gebied van de zorg en de pedagogie voor het jonge kind van nul tot zeven jaar vanuit de antroposofie.

De leden van de Council van de IASWECE komen twee keer per jaar samen voor studie, verbinding en samenwerking ten behoeve van actuele vraagstukken. Zo wordt er gekeken naar de gezamenlijke thema’s voor het kind van 0-7 jaar, er worden mandaatgroepen ingesteld die de taak krijgen om urgente vragen voor deze leeftijdsgroep verder uit te werken of onder de aandacht te brengen, workshops en conferenties worden geïnitieerd en de leden van het bestuur informeren over de belangrijkste zaken met betrekking tot het werkveld van het jonge kind.

Daarnaast worden fondsen geworven en aan het einde van een boekjaar wordt er een financieel en inhoudelijk jaarverslag gemaakt voor alle aangesloten landen. Ook worden meer dan dertig projecten besproken, waarin de IASWCE over de hele wereld haar aandeel levert.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van IASWECE.