Zoeken

Lectoraat

De Hogeschool Leiden is in 2014 gestart met het lectoraat ‘Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs’. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de onderliggende waarden van vrijeschoolonderwijs. Onder andere met betrekking tot de doelen van het onderwijs: wat vindt men belangrijk en waarom vindt men die zaken belangrijk. Ook kijkt het lectoraat naar de waarde van het onderwijs: wat zijn de opbrengsten? Daarbij richt het onderzoek zich op drie functies van het onderwijs: kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming.

De doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen van kennis en inzicht en het bevorderen van professionaliteit van (aankomende) leraren in het vrijeschoolonderwijs en andere geïnteresseerde leraren en professionals, met als achterliggend doel het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat: het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen en jongeren.

Dr. Aziza Mayo benoemd tot lector

Per april 2014 is Aziza Mayo (1975) benoemd tot lector. Zij was leerling van de Adriaan Roland Holst (Vrije) School in Bergen, studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2004 op het onderzoek ‘Cognitive co-construction in mother-child interaction’. In nauwe samenwerking met het onderwijsveld zal Mayo de komende vier jaar een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzetten en uitvoeren naar vrijeschoolonderwijs.

Daarbij wordt enerzijds ingezet op onderzoek naar de opbrengsten van het vrijeschoolonderwijs, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe en wat kinderen op vrijescholen leren en hoe dit zich verhoudt tot wat kinderen op andere scholen leren. Daarnaast wordt er gekeken naar wat het vrijeschoolonderwijs karakteriseert en beoogt te bereiken bij het onderwijzen van kinderen. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar didactische aspecten waarmee het vrijeschoolonderwijs zich onderscheidt van andere scholen zoals de kleuterklas en het hoofdonderwijs (periode onderwijs).

Gedegen onderzoek kan leerkrachten, bestuurders en lerarenopleiders helpen om het onderwijs nog beter vorm te geven. Maar het kan ook helpen om met elkaar te communiceren en om het ‘eigene’ van het vrijeschoolonderwijs en wat vrijeschoolonderwijs brengt aan kinderen, leerkrachten, ouders en de samenleving beter en breder zichtbaar te maken.