Zoeken

Scillz

Scillz is een betrokken, kleinschalige organisatie voor opleiding en scholing in de zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen met een hulpvraag. De dagelijkse praktijk van menswaardige zorg en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap vormen het uitgangspunt in de opleidingssituatie. In partnerschap en co-creatie met zorgorganisaties worden opleidingen en scholingstrajecten vormgegeven en advies op scholingsbeleid en coaching verzorgd voor individuen en teams.