Zoeken

Seizoener

De ‘glossy met inhoud’ voor de vrijeschoolwereld. Een geïnspireerde, inhoudelijke en toegankelijke kijk in de keuken van het vrijeschoolonderwijs en haar wortels.

De Seizoener is een onafhankelijk tijdschrift dat bijdraagt aan een eigentijdse presentatie en uitstraling van vrijescholen. De inhoud wordt vóór en deels door de scholen zelf gemaakt. Zo wil de Seizoener een uitingsvorm zijn voor wat er in en rondom de scholen leeft. Daarnaast biedt de Seizoener ruimte aan zinvolle, inspirerende artikelen, gerelateerd aan de antroposofie en het opgroeiende kind in het bijzonder.