Zoeken

Clusteroverleg VO

Het Clusteroverleg VO wordt gevormd door de vier bestuurders van de vier stichtingen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. De bestuurders houden contact met vrijescholen die onder een regulier bestuur vallen en niet in dit overleg zijn vertegenwoordigd. Het overleg komt minimaal vier keer per jaar bijeen en is bedoeld voor collegiale onderlinge afstemming en het maken van afspraken. Daarnaast vindt regelmatig tussentijdse afstemming plaats.