Zoeken

Vrijeschoolliederen

Vrijeschoolliederen.nl bevat het verzamelde liedrepertoire dat op vrijescholen gebruikt wordt. Bedoeld voor iedereen die met kinderen en volwassenen zingt en op zoek is naar mooie, leuke, nieuwe of bekende liederen. Om inspiratie en nieuwe idee├źn op te doen.

In het Nederlandse onderwijs is het zingen met kinderen vrijwel geheel verdwenen. De pedagogische betekenis ervan wordt niet meer erkend, vaak zijn leerkrachten het zingen en de didactiek niet meer machtig en zo groeien veel kinderen op zonder ooit te zingen. De zangcultuur voor kinderen is al decennia in een neerwaartse spiraal, terwijl zingen zo bij kinderen hoort.

Op vrijescholen maakt het zingen nog wel deel uit van het curriculum en de dagelijkse lespraktijk. De muzieklessen en het zingen leveren een belangrijke bijdrage aan het onderwijs aan hoofd, hart en handen. Het vormt kinderen in brede zin, en draagt bij aan hun sociale, emotionele en culturele ontwikkeling.

De vrijeschoolbeweging heeft een rijk erfgoed aan liederen opgebouwd. Een gedeelte van deze liederen is typisch vrijeschools(zoals de jaarfeestenliederen), maar voor het overgrote deel zijn het gewoon leuke, vlotte, mooie, goed zingbare, en voor kinderen en jongeren aansprekende liederen, die hun bestaansrecht ruimschoots bewezen hebben. Folksongs, canons, internationale liederen, kampliederen, Kerst- en Sinterklaasliedjes, in alle genres is een breed repertoire opgebouwd.