Zoeken

Wal-di.com (uitwisseling)

Wal-di.com is een nieuw platform voor een online netwerk dat bedoeld is voor uitwisseling tussen vrijeschool-leerlingen wereldwijd.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om alleen mail correspondentie tussen leerlingen uit verschillende landen, maar ook kunnen leerlingen en leerkrachten via dit netwerk op zoek naar gastgezinnen of zij kunnen zichzelf aandienen als gastgezin in het een eigen land.