Zoeken
  • Lectoraat

    De Hogeschool Leiden is in 2014 gestart met het lectoraat ‘Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs’. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar…