Zoeken
  • VBS

    De VBS verenigt bijzondere scholen. Leden zijn schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs die zich bewust onderscheiden door een eigen koers of vernieuwend onderwijs.

  • VO-Raad

    Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen.

  • PO-Raad

    De PO-Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.