Zoeken

Staat van het Vrijeschoolonderwijs

Begin juni publiceerde de Vereniging van vrijescholen voor de eerste keer de Staat van het Vrijeschoolonderwijs. In de eerste plaats als opmaat voor een dialoog over de opdracht van het onderwijs, daarnaast als reactie op de eenzijdige conclusie van de onderwijsinspectie over het vermeende ‘afglijden van het Nederlandse onderwijs’. De publicatie is bedoeld om visies en ervaringen te delen en om met elkaar, met ouders, het onderwijsveld, de politiek en de samenleving in gesprek te gaan.

  • kiezen_vrijeschool

Staat van het Vrijeschoolonderwijs

De eerste exemplaren van de Staat van het Vrijeschoolonderwijs werden door voorzitter Rian van Dam op 30 mei in Den Haag overhandigd aan Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP). Dat gebeurde tijdens een onderwijsdialoog, waarin bestuurders en leraren van vrijescholen hun zorgen uitspraken over de vrijheid in het Nederlandse onderwijs.

Bestellen?

Vrijescholen kunnen één of meerdere exemplaren van de Staat van het Vrijeschoolonderwijs (na)bestellen. Voor de eerste 10 exemplaren wordt €1,50 per exemplaar in rekening gebracht. Daarboven wordt €3,50 per exemplaar gerekend. Daarnaast worden er portokosten doorberekend. U kunt uw bestelling plaatsen bij het bureau van de Vereniging van vrijescholen.

Samen werken aan goed onderwijs

Een van de krachten van de vrijeschool is de dynamiek tussen verbondenheid en eigenheid. Vrijescholen in Nederland hebben een sterke gemeenschappelijke basis: de pedagogische visie. Welke vrijeschool u ook bezoekt, dat gemeenschappelijke is alleen fysiek al overal zichtbaar. Tegelijkertijd heeft iedere vrijeschool een eigen kleur. Schoolteams en leraren geven zelf vorm en invulling aan het onderwijs. Zij maken daarbij verschillende keuzes en leggen andere accenten. Het is deze verscheidenheid die zo belangrijk is bij het samen werken aan goed onderwijs. Door dialoog en uitwisseling leren we van elkaar en met elkaar.

Zo is deze Staat van het vrijeschoolonderwijs bedoeld. De auteurs die hebben meegewerkt aan deze publicatie zijn allen verbonden door het vrijeschoolonderwijs. Maar zij hebben een eigen geluid, een eigen visie en hebben hun eigen ervaringen. De staat van het vrijeschoolonderwijs houdt niet op bij deze publicatie. Leraren, schoolleiders, rectoren en bestuurders zijn iedere dag bezig met allerlei vraagstukken en het vormgeven van onderwijs. Of het nu gaat om muziek in de klas, toetsen, bewegende klassen, de inspectie, het borgen van vrijeschoolonderwijs of de groei die de meeste vrijescholen doormaken. Onderwijs is dynamisch.