Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

manifest

Geef scholen meer ruimte voor eigen visie en aanpak 

De Vereniging van vrijescholen verwacht van de Tweede Kamer en de formerende partijen in de komende kabinetsperiode meer ruimte voor scholen om het onderwijs vorm te kunnen geven vanuit hun eigen visie. Dat is de strekking van het nieuwe manifest: ‘Méér ruimte voor vrijescholen’. Lees verder...

SOVO en VBS reageren op oproep Dekker

Meer dan achthonderd vernieuwingsscholen in Nederland staan voor kwalitatief onderwijs, dat is gebaseerd op een breed onderwijsperspectief, met als doel ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen. Netwerk Sovo en VBS, waarbij de Vereniging van vrijescholen aangesloten is, stuurden vandaag een manifest Vernieuwingsonderwijs naar Platform Onderwijs 2032. Lees verder...