Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Tweede Kamer

VVD Kamerlid bezoekt vrijeschool in Zeist

Op maandag 4 juni bezocht Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid voor de VVD, de Stichtse Vrije School in Zeist. Leerlingen verzorgden een rondleiding door de school. Tijdens het flitsbezoek werd onder andere gesproken over de insteek van het vrijeschoolonderwijs, de werkwijze en de doelstellingen van de Stichtse Vrije School. Heerema toonde interesse in de school en was onder de indruk van de sfeer en de leerlingen. Lees verder...

‘Staat van het Vrijeschoolonderwijs’ overhandigd aan Kamerleden

Vandaag publiceert de Vereniging van vrijescholen voor de allereerste keer de Staat van het Vrijeschoolonderwijs. Afgelopen woensdag werden de eerste exemplaren door voorzitter Rian van Dam overhandigd aan Lisa Westerveld (GroenLinks), Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP). Dat gebeurde tijdens een onderwijsdialoog, waarin bestuurders en leraren van vrijescholen hun zorgen uitspraken over de vrijheid in het Nederlandse onderwijs. Lees verder...

Grote belangstelling debat werkdruk onderwijs

Op 10 mei stond in de Tweede Kamer het debat centraal over de werkdruk in het onderwijs. De belangstelling was groot en de Kamer zat vol met leerkrachten. Aanleiding was het manifest van PO in actie en de enquête van de NOS onder 700 leerkrachten basisonderwijs over werkdruk. Lees verder...

Tweede Kamer beperkt rol Onderwijsinspectie

De Tweede Kamer heeft dinsdag 29 september ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘naar een doeltreffend onderwijstoezicht’. Het wetsvoorstel dat werd ingediend door oppositiepartijen CDA, D66 en SGP maakt een einde aan de overvloed van regels die de inspectie oplegt aan scholen en stelt een duidelijk onderscheid tussen de toezichtstaak en de ‘adviserende’ taak van de Inspectie. De Vereniging van vrijescholen vindt het belangrijk dat vrijescholen zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderwijs. Het is dan ook goed om helder te hebben waar de Onderwijsinspectie wel en niet over gaat. Het wetsvoorstel voorziet daarin. Lees verder...

Verslag Politieke Onderwijstafel 2032

‘Doorgeslagen prestatiecultuur’, ‘Het belang van kritische oordeelsvorming’ en ‘Onderwijs gedacht vanuit de leerling’. Een greep uit de statements die klonken in de presentaties en die, naar eigen zeggen, impact hadden op de aanwezige Tweede Kamerleden. Aan de Politieke Onderwijstafel op woensdag 1 juli 2015 in Studio Dudok, Den Haag, ging de Vereniging van Vrijescholen in gesprek met vertegenwoordigers uit de landelijke politiek, de PO-raad en Platform Onderwijs 2032. Lees verder...

Tweede Kamerlid aangenaam verrast tijdens werkbezoek aan Vrijeschool Christophorus

‘Jullie geven de leraren veel ruimte en verantwoordelijkheid, dat valt mij echt op’ zei Karin Straus tijdens haar werkbezoek aan vrijeschool Christophorus in Roermond. Karin Straus is Tweede Kamerlid voor de VVD met als portefeuille onderwijs. Lees verder...