Zoeken

Toolbox: groei, uitbreiding en nieuwe initiatieven

Het vrijeschoolonderwijs maakt de laatste jaren een flinke groei door. De Vereniging is daar blij mee. Tegelijk zorgt de toenemende populariteit voor de nodige uitdagingen. Daarom bundelt de Vereniging in deze Toolbox nieuws, praktijkvoorbeelden, informatie en instrumenten om nieuwe initiatieven en bestaande vrijescholen te ondersteunen bij de opstartfase of in het groeiproces van een school.

Uitbreiding of een nieuwe vrijeschool?

Het vrijeschoolonderwijs staat in de belangstelling en er zijn steeds meer initiatiefgroepen die nieuwe vrijescholen willen oprichten. Maar het stichten van nieuwe scholen of het openen van dependances is in de praktijk weerbarstig. Wettelijke kaders, lokale regelgeving en gemeentelijk beleid kunnen belemmerend werken. Om ouders, initiatiefgroepen en bestaande scholen te ondersteunen heeft de Vereniging van vrijescholen een draaiboek gemaakt met vijf scenario’s voor de oprichting en uitbreiding van vrijescholen. Het document is op te vragen bij de Vereniging van vrijescholen.