Zoeken

Vrijeschool oprichten

Het vrijeschoolonderwijs staat flink in de belangstelling en er zijn steeds meer initiatiefgroepen die nieuwe vrijescholen willen oprichten. De Vereniging van vrijescholen juicht het onderzoeken van mogelijkheden om vrijeschoolonderwijs breder toegankelijk en aantrekkelijk te maken van harte toe. De praktijk van het stichten van nieuwe scholen en het openen van dependances is weerbarstig. Daarom is er nu een nieuwe handreiking met een stappenplan voor het oprichten van nieuwe vrijescholen.

Uitbreiding of een nieuwe vrijeschool?

Het vrijeschoolonderwijs staat in de belangstelling en er zijn steeds meer initiatiefgroepen die nieuwe vrijescholen willen oprichten. Maar het stichten van nieuwe scholen of het openen van dependances is in de praktijk weerbarstig. Wettelijke kaders, lokale regelgeving en gemeentelijk beleid kunnen belemmerend werken. Om ouders, initiatiefgroepen en bestaande scholen te ondersteunen heeft de Vereniging van vrijescholen een draaiboek gemaakt met vijf scenario’s voor de oprichting en uitbreiding van vrijescholen. Het document is op te vragen bij de Vereniging van vrijescholen.

  • kiezen_vrijeschool