Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

De Rudolf Steinerschool Haarlem zoekt voor het nieuwe schooljaar 2018/2019 een duo leerkracht voor de 5e klas. Het gaat om een aanstelling van 0,4 fte. (16 uur). Locatie: Aziëweg.

De Rudolf Steinerschool is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs met twee locaties in Haarlem Zuid. Er is een locatie op de Engelandlaan en een locatie op de Aziëweg. De locatie op de Aziëweg is nog een school in opbouw, met een tijdelijke huisvesting. De realisatie van de nieuwbouw op de Duitslandlaan zal naar verwachting nog twee jaar duren. We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht die in samenwerking met de huidige leerkracht, twee dagen per week de lessen voor klas 5 wil verzorgen en de kinderen wil begeleiden in hun ontwikkeling.

We vragen je te solliciteren als je
 bij voorkeur een opleiding aan de Vrijeschool Pabo (voorheen Hogeschool Helicon) hebt genoten. Wanneer je je opleiding aan een andere pabo hebt gedaan, gaan we ervan uit dat je vrijeschool-praktijkervaring hebt;
 enthousiast bent voor het vrijeschoolonderwijs en onze organisatie;
 traditie en vernieuwing weet te combineren en hier een open dialoog over kunt voeren;
 beschikt over daadkracht en goed kunt samenwerken;
 goed kunt communiceren met collega’s en met ouders.
Naast het bovenstaande verwachten we dat je in staat bent de klassenadministratie op een professionele wijze bij te houden. We maken gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem.

Contactinformatie
Belangstelling? Wanneer je voldoet aan het bovenstaande profiel, kun je je sollicitatie (met CV) sturen naar: info@rsschool.nl.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek van de geselecteerde kandidaten met een afvaardiging van de leerkrachten en de directeur van de school. Navraag referenties zullen plaats vinden na het eerste gesprek.